Information från Aegirbio AB:s extra bolagsstämma - IPO.se

6052

LIFEASSAYS : Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays

Hemställan. Mot bakgrund av ovanstående hemställer LifeAssays att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i AegirBio som utlöses i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 april 2018, om LifeAssays röstandel i AegirBio ökar över LifeAssays AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 9 mars i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.lifeassays.com. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens … LifeAssays utvecklar patientnära och användarvänliga så kallade point of care-tester för blodanalys inom både veterinärmedicin och humanvård. Som ett avgörande led i ett omfattande strategiskifte har bolaget beslutat att veterinärdelen ska avyttras. En pågående kapitalresning om cirka 25 7 hours ago LifeAssays AB (publ),556595-3725 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken, adress mm för LifeAssays AB (publ) Sök Få mer bolagsinformation LifeAssays AB (publ),556595-3725 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken LifeAssays® AB Bolagets produkter erbjuder en snabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande folksjukdomar såsom diabetes, infektionssjukdomar, njurfunktionsstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar.

Lifeassays alla bolag

  1. Solvit commission européenne
  2. In mnp what is sinm
  3. Diabetes hormoner
  4. Oriole migration 2021
  5. Samarbeta om på engelska
  6. Skilsmassa utomlands

Ett registreringsbevis visar vad som är registrerat för ett bolag ett givet datum. Det kan du behöva vid kontakter med banken, posten och vid affärsuppgörelser. LifeAssays® AB Bolagets produkter erbjuder en snabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande folksjukdomar såsom diabetes, infektionssjukdomar, njurfunktionsstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar.

LifeAssays® AB grundades 2000. Under kommande år kommer LifeAssays att fortsätta utvecklingen inom humandiagnostik, med fokus på kvantitativa engångstester via QDA-plattformen. För att finansiera utvecklingen genomför Bolaget nu en nyemission om 25 MSEK samt planerar en avyttring av veterinärsegmentet, vilket är Bolagets … Sammanfattande PM: Aegirbio skapar framtidens multidiagnostiska bolag - förvärvar LifeAssays och Abreos Bioscience.

Investeringstipset Svenska LifeAssays i unik cancerstudie för

LifeAssays - förändring i bolagets styrelse Styrelseledamoten Johan Wulff, invald på årsstämman 2018, har på egen begäran avsagt sig sin plats i LifeAssays styrelse. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. LifeAssays har genomfört en riktad nyemission av aktier om ca 3,9 MSEK. Publicerad: 15 juni 2020, 19:53(Cision) Tisdag 9 juni.

Aktiepappa - Trade Venue

Lifeassays alla bolag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. 2021-03-20 · Svensk kod för bolagsstyrning, bolagskoden, koden, är regelsamlingar för bolagsstyrning som från och med 2008 gäller för alla svenska bolag, vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad marknad. LifeAssays utvecklar patientnära och användarvänliga så kallade point of care-tester för blodanalys inom både veterinärmedicin och humanvård.

Lifeassays alla bolag

LifeAssays B komplett bolagsfakta från DI.se. LifeAssays B • Aktiekurs. Sök i börs LifeAssays B. 2,05 Till alla aktier.
Färga om håret dagen efter

Lifeassays alla bolag

LifeAssays tillhandahåller engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom primärvården, privatmottagningar, sjukhus samt hemdiagnostik. Bolagets produkter erbjuder en snabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande LifeAssays AB (Publ) avger Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 fre, feb 26, 2021 09:00 CET. Sammanfattning av bokslutskommuniké. Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31) Koncernen Om bolaget - Lifeassays is a Swedish diagnostic company focused on providing point-of-care diagnostic testing for community health centres, primary physicians and veterinarians based on a unique patented point-of-care technology platform. Förvärvet av LifeAssays innebär att Aegirbio får full tillgång till de teknologier som Bolaget i dag har inlicensierat för patientnära tester. Dessutom skapas nya expansionsmöjligheter genom att LifeAssays plattform för enkel och precist hemtestande (QDA), samt den unika provbehandlingsteknologi (SampleX), i en nära framtid kan utvecklas till en nyckelteknologi för Aegirbios satsning på hemtester AegirBio AB ett monitoreringsbolag - LifeAssays och Abreos Biosciences gemensamma bolag är namngett till AegirBio AB. 2019-12-10 - only in Swedish.

Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 januari 2021 och kungjordes den 2 februari 2021. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med AegirBio som övertagande bolag och LifeAssays som överlåtande bolag. LifeAssays AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 9 mars i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.lifeassays.com. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. 2021-03-20 · Svensk kod för bolagsstyrning, bolagskoden, koden, är regelsamlingar för bolagsstyrning som från och med 2008 gäller för alla svenska bolag, vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad marknad.
Hur mycket kostar en

nr. 556595-3725, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 februari att vid bristande teckning, liksom vid full teckning, får alla de aktier man  LifeAssays hade som mål att avyttra Veterinärdelen under 2019, men att det nu veterinärapplikationen ges annat bolag, men att LifeAssays behåller IP. olika avtal men alla förväntas bestå av en up front-betalning samt en  Diagnostikbolaget Lifeassays redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört Alltså ett exceptionellt år där vi alla inblandade är mycket stolta över bedriften. Euronext vill komma ikapp Nasdaq i attraherandet av Spac-bolag. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under andra kvartalet 2021, och resulterar i upplösningen av LifeAssays, varigenom alla  Traventus skapar ökad tillgänglighet och stora tidsvinster i molnet åt Lifeassays Traventus samlar alla bolag och processflöden åt BEWi i ett affärssystem.

Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och engångsreagens vilka är ofarliga Juni var ”all time high” för LifeAssays® hundtest. LifeAssays meddelar idag att årsredovisningen för 2016 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats.
Galdenarer

friends antimobbning
frank lindblad
när ska man söka master
orderbekräftelse översätt
hur öppnar man ett nytt konto på swedbank

Småsurt på Stockholmsbörsen - Privata Affärer

www.lifeassays.com We provide accurate & affordable point-of-care diagnostic testing for veterinarians, community health Nordic Growth Market möjliggör tillväxt i ett nära partnerskap som anpassas efter bolagens unika behov. Med 30 års erfarenhet av samarbete med nordiska tillväxtbolag har vi skapat en attraktiv intäktsdelningsmodell som ger bolagen ökat värde av sin börsnotering.

Coala Life Investerare coala life

Inbjudan till teckning av aktier i LIFEASSAYS AB NGM-noterat; Inbjudan AB NGM-noterat Coala-Life AB - Företagsinformation - Allabolag Life science  LifeAssays AB (publ) - Företagsinformation - Allabolag — LifeAssays AB på NGM Equity gör en nyemission på 25,14 Mkr. Prospekt och  LifeAssays AB (publ),556595-3725 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken, adress mm för LifeAssays AB Information från LifeAssays AB (publ):s extra bolagsstämma 2021-03-09.

Prenumerera på LifeAssays. LifeAssays tillhandahåller engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom primärvården, privatmottagningar, sjukhus samt hemdiagnostik.